Datové sady

  • databáze subjektů
  • sledovanost médií
  • data spotřebitelského chování
  • monitoring aktivit
  • demografická data
  • ostatní
název sadytémapopisposkytovatelpůvod
Průměrné spotřebitelské ceny vybraných výrobků – potravinářské výrobkyHospodářství a finance, ZemědělstvíČasová řada statistických údajů o průměrných spotřebitelských cenách vybraného potravinářského zboží za Českou republiku a kraje zjišťované od roku 2006. Ceny 27 výrobků potravinářského zboží jsou šetřeny jednorázově při přímé návštěvě zpravodajské jednotky v pevně stanovených termínech (zpravidla v úterý v 2. týdnu v měsíci) a jsou v pátek příslušného týdne publikoványČeský statistický úřadstatistická data
Příjmy domácností zaměstnanců a důchodcůHospodářství a finance, Populace a společnostDatová sada obsahuje časovou řadu se statistickými údaji o hrubých a čistých příjmech domácností podle druhu domácnosti za Českou republiku od roku 2010. Domácností jsou členěny podle ekonomické aktivity osoby v čele domácnostČeský statistický úřadstatistická data
Průzkum: Hrozby v podnikáníHospodářství a finance, Populace a společnost, Energetika, Doprava, Evropská unie, Vláda a veřejný sektorPrůzkumem jsme chtěli potvrdit hypotézu, že legislativní rámec ČR a Vláda ČR nedostatečně reflektuje dnešní turbulentní dobu.
Společnost IPSOS pro nás zpracovala průzkum, na který odpovídalo 300 respondentů top managementu českých firem, sběr proběhl 1.7. – 20.7.2022

Z průzkumu především vyplynulo, že téměř polovině (48 %) firem v souvislosti s aktuální dobou nevyhovuje stávající legislativní rámec.
Firmy v tuto chvíli nejvíce trápí pomalá či žádná reakce vlády na vysokou inflaci, energetickou krizi a nedostupnost surovin.
Vláda na problémy podnikatelů reaguje velmi pomalu a zcela nedostatečně.

Kompletní výsledky Vám nabídnou kompletní přehled o názorech firem na aktuální situaci nejen ve vašem oboru.
The SHIPprůzkum agentury IPSOS
Hosté a přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních podle zemícestovní ruchMěsíční časová řada se statistickými údaji o počtech turistů, přenocování turistů a průměrném počtu přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních v České republice a v jednotlivých krajích podle země trvalého pobytu turistyČeský statistický úřadstatistická data
Výzkum alokace marketingových výdajů 2020Média a marketingVýzkum alokace marketingových výdajů do komunikace; do jednotlivých typů komunikačních (především pak nemediálních) kanálů.AKA a ASMEAvýzkum
Výzkum alokace marketingových výdajů 2019Média a marketingVýzkum alokace marketingových výdajů do komunikace; do jednotlivých typů komunikačních (především pak nemediálních) kanálů.AKA a ASMEAvýzkum
Výzkum alokace marketingových výdajů 2018Média a marketingVýzkum alokace marketingových výdajů do komunikace; do jednotlivých typů komunikačních (především pak nemediálních) kanálů.AKA a ASMEAvýzkum
Výzkum alokace marketingových výdajů 2017Média a marketingVýzkum alokace marketingových výdajů do komunikace; do jednotlivých typů komunikačních (především pak nemediálních) kanálů.AKA a ASMEAvýzkum
Postoje k očkování srpen 2022ZdravíHodnocení kampaně, Postoj k očkování, podle pohlaví, vědu, vzdělání, oblasti a velikosti obce. Porovnání informačních kanálů. Srpen 2021Nielsen Admospherevýzkum
Ukazatel pracovní neschopnosti podle délky trvání dočasné pracovní neschopnosti a krajůZdravíDatová sada obsahuje statistiku ukončených dočasných pracovních neschopností dle délky trvání a krajů. Hodnoty ukazatele jsou za období od začátku roku ke konci každého čtvrtletí, tedy hodnoty ke konci 4. čtvrtletí jsou hodnoty za daný rok
Česká správa sociálního zabezpečenístátní správa
Ukazatele pracovní neschopnosti podle pohlaví a věkové skupinyZdravíDatová sada obsahuje statistiku ukončených dočasných pracovních neschopností dle věkové skupiny. Hodnoty každého ukazatele jsou za období od začátku roku ke konci každého čtvrtletí, tedy hodnoty ke konci 4. čtvrtletí jsou hodnoty za daný rok
Česká správa sociálního zabezpečenístátní správa
Přenositelnost telefonních číselVěda a technikaPočet portací účastnických čísel v mobilních a pevných sítích. Přenositelnost telefonních čísel byla zavedena v rámci pevných sítí v roce 2003 a v rámci mobilních sítích v roce 2006.Český telekomunikační úřadstátní instituce
Maloobchodní ceny mobilního internetu dle služeb operátorůHospodářství a financeData o maloobchodních službách poskytovaných v mobilních sítích dle operátorů.Český telekomunikační úřadstátní instituce
Podnikatelé v elektronických komunikacíchHospodářství a financeZdrojová data webové aplikace ČTÚ. Evidence fyzických a právnických osob, které splnily oznamovací povinnost o výkonu komunikační činnosti, která je předmětem podnikání v elektronických komunikacích.
Český telekomunikační úřadstátní instituce
Počet širokopásmových přístupů k síti InternetVěda a technikaPočet širokopásmových přístupů k síti Internet podle jednotlivých technologií. Zahrnuje trvale dostupný přístup s nominální rychlostí ≥ 256 kbit/s směrem k účastníkovi (download).
Český telekomunikační úřadstátní instituce
Ekonomické ukazatele o trhu e-komunikacíHospodářství a financeVybraná ekonomická data o trhu elektronických komunikací - tržby a investice dle služby (pevná síť, mobilní síť) v České republice.Český telekomunikační úřadstátní instituce
Seznam bank a poboček zahraničních bank působících na území České republikyHospodářství a financeAktuální seznam bank a poboček zahraničních bank působících na území České republiky podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.Česká národní bankastátní instituce
Seznam nebankovních poskytovatelů spotřebitelského úvěruHospodářství a financeAktuální seznam nebankovních poskytovatelů spotřebitelského úvěru podle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů.Česká národní bankastátní instituce
Počet vydaných dokladůPopulace a společnostPočet vydaných dokladů - občanské průkazy, občanské průkazy s čipem a cestovní pasy za období 2001-2019 a za jednotlivé měsíce 2019Ministerstvo vnitrastátní správa
Orgány veřejné mociVláda a veřejný sektorOrgány veřejné moci evidované v Registru práv a povinností ve smyslu § 51 zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech. Obsah je též dostupný prostřednictvím API.Ministerstvo vnitrastátní správa
Dopravní informaceDopravaAktuální dopravní informace z celé ČR.Ministerstvo vnitrastátní správa
Zemřelí podle týdnů a věkových skupin v České republicePopulace a společnostČasová řada od roku 2011 se statistickými údaji o počtu zemřelých podle čísla týdne a věkové skupiny. Údaje jsou publikovány za Českou republiku.Český statistický úřadstátní instituce
Zařízení sociálních služeb podle obcíHospodářství a financeStatistické údaje o počtu zařízení sociálních služeb v obcích České republikyČeský statistický úřadstátní instituce
Zaměstnaní a nezaměstnaní podle výsledků výběrového šetření pracovních sil za krajeHospodářství a financeČasová řada se základními údaji výběrového šetření pracovních sil (VŠPS) od roku 1993 za kraje České republiky. Obsaženy jsou údaje o počtu zaměstnaných, nezaměstnaných, míře ekonomické aktivity, míře nezaměstnanosti včetně údajů podle pohlaví.Český statistický úřadstátní instituce
Zaměstnanci a průměrné hrubé měsíční mzdy podle odvětvíHospodářství a financeČasová řada počtu zaměstnanců a průměrných měsíčních mezd (fyzické i přepočtené osoby) podle odvětví od roku 2000Český statistický úřadstátní instituce
Výroba masa na jatkáchZemědělstvíStatistické údaje o počtu poražených hospodářských zvířat a výrobě masa na jatkách v České republice podle druhů hospodářských zvířat v měsíční časové řadě od ledna 2014Český statistický úřadstátní instituce
Výběr údajů ze SLDB 2011 za vyjížďkuPopulace a společnostStatistické údaje o počtu obyvatel vyjíždějících do zaměstnání a škol, které měly v rozhodný okamžik sčítání (26. 3. 2011) místo obvyklého pobytu na území České republiky.Český statistický úřadstátní instituce
Výběr údajů ze SLDB 2011 za obyvatelstvoPopulace a společnostStatistické údaje o počtu obyvatel, které měly v rozhodný okamžik sčítání (26. 3. 2011) místo obvyklého pobytu na území České republiky.Český statistický úřadstátní instituce
Výběr údajů ze SLDB 2011 za domy a bytyPopulace a společnostStatistické údaje o domech a obydlených bytech podle výsledků Sčítání lidu, domů a bytůČeský statistický úřadstátní instituce
Výběr údajů ze SLDB 2011 za domácnostiPopulace a společnostStatistické údaje o hospodařících domácnostech podle výsledků Sčítání lidu, domů a bytů.Český statistický úřadstátní instituce
Těžba dřeva podle druhů dřevin a typu nahodilé těžbyZemědělstvíČasová řada s údaji o těžbě dřeva podle druhů dřevin a typu nahodilé těžby v České republice od roku 2000Český statistický úřadstátní instituce
Stavební povoleníHospodářství a financeČasová řada se statistickými údaji o stavebních povoleních podle krajů České republiky od roku 2005. K dispozici jsou údaje za stavby celkem, budovy, stavby na ochranu životního prostředí a ostatní typy stavebČeský statistický úřadstátní instituce
Příjmy domácností zaměstnanců a důchodcůHospodářství a financeČasová řada se statistickými údaji o čistých peněžních příjmech podle druhu domácnosti za Českou republiku od roku 2010. Domácností jsou členěny podle ekonomické aktivity osoby v čele domácnostiČeský statistický úřadstátní instituce
Hospodářská zvířata podle krajůZemědělstvíČasová řada s údaji o stavech hospodářských zvířat v krajích České republiky od roku 2002. Výběr respondentů je vytvářen na základě zemědělského registru ČSÚ, konkrétně z aktivně hospodařících zemědělců, chovatelů skotu, prasat, drůbeže, koní, ovcí a kozČeský statistický úřadstátní instituce
Ekonomické subjekty podle vybraných právních forem za správní obvody Prahy a ORPHospodářství a financeČasová řada statistických údajů o počtu ekonomických subjektů podle vybrané právní formy (právnické, fyzické osoby). Údaje představují úhrny za správní obvody obcí s rozšířenou působností a z 22 správních obvodů Prahy od roku 2010. Údaje za jednotlivé roky představují stav k 31.12.
Český statistický úřadstátní instituce
Dokončené byty v obcíchNemovitostČasová řada statistických údajů o počtu dokončených bytů v obcích České republiky od roku 1997. Uvedeny jsou i údaje o počtu dokončených bytů v rodinných domcích a bytových domech
Český statistický úřadstátní instituce
Cizinci podle státního občanství, věku a pohlaví – rok 2004 -2018Populace a společnostStatistické údaje o počtech cizinců (bez azylantů, s pobytem přechodným, dlouhodobým, pobytem trvalým a dlouhodobým vízem) v České republice, a v členění podle pohlaví, pětiletých věkových skupin a státního občanství cizince. Údaje jsou k dispozici za okresy České republiky. Připraveny jsou rovněž úhrny za Českou republiku, všechna státní občanství, pohlaví i věkové skupiny
Český statistický úřadstátní instituce
Daňová statistikaHospodářství a financeDaňová statistika zahrnuje roční přehledy ex-post o vývoji inkasa jednotlivých daní dle nastavených kritérií jako například geografická poloha, odvětvová klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE), počty poplatníků, počty daňových přiznání, právní forma podnikání a dle dalších položek získaných agregací údajů z daňových přiznání a skutečného inkasa daní vedeného na účtech u ČNB
Ministerstvo financístátní správa
Postoje k očkování červen 2022ZdravíInformace o očkování a vakcínách proti COVID 19, ochota a postoje k očkování, očkování dětí, hodnocení kampaně. Podle pohlaví, vědu, vzdělání, oblasti a velikosti obce. Porovnání informačních kanálů. Červen 2021Nielsen Admospherevýzkum
Postoje k očkování březen 2021ZdravíInformace o očkování a vakcínách proti COVID 19, ochota a postoje k očkování, očkování dětí, protipandemická opatření, důvěryhodnost osobností (Jan Konvalinka, Petr Smejkal, Roman Chlíbek, Pavel Pafko, Rastislav Maďar, Roman Prymula, Andrej Babiš, Milan Kubek, René Levínský, Petr Ludwig , Jan Blatný, Jan Hamáček). Podle pohlaví, vědu, vzdělání, oblasti a velikosti obce. Porovnání informačních kanálů. Březen 2021Nielsen Admospherevýzkum
Znalosti vakcin proti COVID 19 podle pohlaví, věku, vzdělání a bydlištěZdravíZnalost a důvěry hodnost jednotlivých vakcín proti COVID 19, přehled podle pohlaví, vědu, vzdělání, oblasti a velikosti obce. Únor 2021Nielsen Admospherevýzkum
Seznam lékáren v ČRZdravíSeznam lékáren v ČR - kontakty, provozní doma,SÚKLstátní instituce
Znalosti a postoj k očkování proti COVID 19 podle pohlaví, věku, vzdělání a bydlištěZdravíZnalost očkování, postoj k očkování na COVID 19, důvod pro a proti očkování, přehled podle pohlaví, vědu, vzdělání, oblasti a velikosti obce- leden 2021Nielsen Admospherevýzkum
Vybavenost domácností informačními a komunikačními technologiemiPopulace a společnostČasová řada statistických údajů o vybavenosti různých typů domácností osobním počítačem a připojením k internetu za kraje České republiky od roku 2007Český statistický úřadstátní instituce
Zemřelí podle příčin smrti a pohlaví v ČR, krajích a okresechPopulace a společnostČasová řadu statistických údajů o zemřelých podle příčin smrti a pohlaví za okresy, kraje i republiku od roku 2006.Český statistický úřadstátní instituce
Vývoj stavebního spořeníHospodářství a financeZákladní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice. Soubor obsahuje data zveřejňovaná na webových stránkách ministerstva
Ministerstvo financístátní správa
Vývoj penzijního připojištění a doplňkového penzijního spořeníHospodářství a financeZákladní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření v České republice. Soubor obsahuje data zveřejňovaná na webových stránkách ministerstvaMinisterstvo financístátní správa
Přehled o počtu důchodců podle území, pohlaví, průměrné výše důchodu, průměrného věku a podle druhu důchoduPopulace a společnostCelkový počet důchodců, průměrná výše důchodu a průměrný věk důchodců podle roku, druhu důchodu a pohlaví za ČR, kraje a okresyČeská správa sociálního zabezpečenístátní správa